regulamin


Właściciel sklepu:

Tomasz Przysucha "Popielnik"
32-444, Głogoczów
REGON: 120561889
NIP: 7991730848
tel.: 796 104 096
e-mail: pracownia@popielnik.pl


Dokonywanie zakupów


1.Wykaz produktów ze statusem "dostępny" w sklepie popielnik.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
2. W związku z tym, że prace Popielnika wykonywane są w pojedynczych egzemplarzach, nie ma możliwości zamówienia większej ilości tego samego produktu.
3. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma automatycznego e-maila potwierdzającego ten fakt.
4. Ponieważ prace oferowane w sklepie Popielnik mogą być sprzedane również poza nim, płatności proszę dokonywać dopiero po otrzymaniu drugiego e-maila ostatecznie przyjmującego zamówienie. Można też potwierdzić dostępność pracy pod nr telefonów: 691473181 lub 796104096.
5. Istnieje możliwość złożenia specjalnego zamówienia (telefonicznie, drogą e-mailową). W tym wypadku Kupujący proszony jest o wpłacenie na konto Popielnika zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia.
6. Wykaz prac o statusach: "zarezerwowany" i "sprzedany" nie stanowi oferty.

Płatności

1. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie Popielnik są cenami brutto.
2. Płatności za przedmioty zakupione w sklepie Popielnik realizuje się:
- poprzez wpłatę na konto bankowe podane w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia,
- poprzez system PayPal.

Znak akceptacji
Realizacja zamówienia

1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 2 dni roboczych po zaksięgowaniu pełnej kwoty za zamówione prace wraz z kosztami przesyłki na:
- koncie bankowym Popielnika (nr konta podany w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia),
- na koncie PayPal Popielnika.
W tytule należy wpisać ID zamówienia.
2. W przypadku braku wpływu pełnej płatności za zakupione prace w ciągu 5 dni roboczych od daty wysłania e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia przez Popielnik, zamówienie to zostanie anulowane.
3. Na życzenie Kupującego wystawiamy fakturę.
4. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Na terenie Polski wynoszą one:
- przesyłka kurierska (FedEx): 14,00 PLN.
Bez względu na ilość zamówionych prac, Kupujący płaci pojedynczy koszt wysyłki.
W przypadku wysyłki zagranicznej, prosimy Kupującego o kontakt na adres e-mail: pracownia@popielnik.pl, w celu ustalenia kosztów wysyłki.
5. Po nadaniu paczki, Popielnik informuje o tym Kupującego za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. W przypadku, gdy po upływie 14 dni od wysłania, paczka nie dojdzie do Kupującego, proszony jest On do powiadomienia Popielnika o tym fakcie. Zostanie wówczas złożona reklamacja na poczcie a po jej uznaniu, Kupujący otrzyma przelewem na konto bankowe lub na konto PayPal zwrot pieniędzy za produkt(y) wraz z kosztami przesyłki.

Anulowanie zamówienia

1. Aby anulować zamówienie wystarczy poinformować o tym Popielnik drogą telefoniczną: nr tel.: 796 104 096, albo za pomocą poczty elektronicznej: pracownia@popielnik.pl

Zwroty i reklamacje

1. Zgodnie z obowiązującym prawem Kupujący może zwrócić zakupiony przedmiot w ciągu 14 dni po odebraniu przesyłki bez podania przyczyny pod warunkiem, że:
- praca nie była wykonana na specjalne zamówienie,
- praca nie jest uszkodzona.
2. Aby dokonać zwrotu należy:
- zgłosić ten fakt na adres: pracownia@popielnik.pl,
- odesłać pracę (na własny koszt) przesyłką poleconą priorytetową (nie odbieramy przesyłek za pobraniem).
3. Po odebraniu przesyłki ze zwrotem Popielnik:
- potwierdzi przyjęcie zwrotu na adres poczty elektronicznej Kupującego,
- przeleje całą wpłaconą wcześniej kwotę na konto bankowe lub konto PayPal Kupującego.
4. Aby dokonać reklamacji należy:
- zgłosić reklamację na adres: pracownia@popielnik.pl,
- po uznaniu reklamacji przez Popielnik, odesłać pracę przesyłką poleconą priorytetową (nie odbieramy przesyłek za pobraniem).
5. Po odebraniu przesyłki z reklamowanym produktem Popielnik:
- potwierdzi przyjęcie reklamacji na adres poczty elektronicznej Kupującego,
- po odebraniu przesyłki z reklamowanym produktem przeleje na konto bankowe lub konto PayPal Kupującego kwotę w wysokości ceny reklamowanej pracy wraz z kosztami przesyłki.

Prywatność

1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Popielnik zobowiązany jest do ochrony danych Kupującego.
2. Dane teleadresowe Kupującego wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
3. Polityka prywatności i informacje dotyczące plików cookies w sklepie:
http://www.bwa.netgaleria.pl/sklep/cookies.htm

Wymagania techniczne

Nie ma specjalnych wymagań dotyczących sprzętu w celu złożenia i zrealizowania zamówienia w sklepie popielnik.pl Sklep jest tak skonstruowany, aby każdy, kto widzi stronę, mógł dokonać zakupu.

Postanowienia końcowe


1. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z pełna akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Prawo autorskie chroni własność intelektualną twórców Popielnika, którą stanowią prezentowane tu prace i ich zdjęcia. Bez ich zgody nie wolno kopiować, powielać ani rozpowszechniać żadnego z zamieszczonych na stronie elementów.
3. Ewentualne sprawy sporne strony postarają się rozwiązać polubownie.